Digitale veier for å veilede synshemmede

Eksempler på stier laget av brukerne våre

Stien til en løype

Digital path for visually impaired skiers recorded from gps

For jogging og ski

Digital guide path recorded from gps

Går i byen

Digital guidance path for visually impaired to follow in city