Digitala vägar för att vägleda synskadade

Exempel på vägar skapade av våra användare

Vägen till en pist

Digital path for visually impaired skiers recorded from gps

För jogging och skidåkning

Digital guide path recorded from gps

Promenader i staden

Digital guidance path for visually impaired to follow in city