snödjupsmätning genom vårt digitala guidesystem

Produktnyheter!

Nu kan du använda Nordic Evolutions digitala guide för att mäta snödjupet, till exempel längs din förenings längdskidspår. Vår guidemodul mäter sin position digitalt genom ett 3-dimensionellt GPS-baserat koordinatsystem.

Vår guidemodul som snömätare

Vår guidemodul för digital guidning indikerar nu höjdskillnader och kan därför även användas för att mäta snödjup. Guidemodulen mäter sin position i 3 dimensioner och låter dig följa "inspelade banor" och mäta skillnaden mellan olika positioner. För snödjupsmätning flyttas modulen först över området/spåret utan snö, och sedan, när modulen flyttas över den snötäckta marken, indikerar systemet nivåskillnaden till barmarken med ljudsignaler, med 10 centimeters intervall.

En mycket användbar produkt för en idrottsförening som är beroende av snö och som även vill stötta sina medlemmar med synnedsättning. Optimera snödjupet, spara energi och förläng säsongen!
Device for digital snow depth measurement
Antennen till vår guidemodul är fäst på en snöskoter och mäter antalet decimeter snö under fordonet.

snödjupsmätning och digital vägledning för blinda skidåkare

Kimstad Ski Center är en förening som använder Nordic Evolutions guidningsmodul för både snödjupsmätning och för att guida sina blinda åkare längs skidspåret.

Föreningen utanför Norrköping har en 2 km lång längdskidspår som man brukar lägga konstsnö på. Inför säsongsstart monterade de Nordic Evolution guidemodulen på ett snöfordon och körde längs banan i skogen. På så sätt ”spelade” de ett nollvärde längs leden som är lagrat i ett 3-dimensionellt koordinatsystem. När de sedan lägger konstsnö på banan kan de köra snöfordonet på snön och veta hur många decimeter snö de har under sig genom ljudsignaler.

Digital snödjupsmätning
Användbart för att veta hur tjockt snölagret är när man lägger konstsnö i en skidbacke eller längs ett längdskidspår.

Digital vägledning för synskadade idrottare

Nordic Evolution erbjuder ett ljudbaserat vägledningssystem som gör det möjligt för synskadade att följa digitalt utformade stigar utomhus och röra sig utan guide. Ljudsignalerna gör det enkelt att hålla sig centrerad medan du följer en digital bana längs ett spår, ett skidspår, ett löparspår, etc. I vår programvara kan du förutom att ställa in sidovägledning även ställa in annan vägledning längs vägen: varningar , avståndsmarkörer, information om backar eller andra intressanta platser.

Digital guide module for visually impaired and snow depth measurement
Earphones-for-Nordic-Evolution-digital-guide-gps-module-for-visual-impaired