Paddling

Med våra digitala ledsagare

Revolutionerande för blinda paddlare

Fram tills idag, har det inte funnits något sätt för personer med synnedsättning att självständigt tävla i kanot. Nu har vi tillsammans med Sveriges kanotförbund anordnat den första tävlingen i världen där, vad vi vet, där en blind person kan tävla helt själv. Här får ni följa Maja Reichard som tävlar i 200 meter K1 samt 200 meter K2 och Maja navigerar helt själv i båda distanserna.

Initialt följer Maja en rutt som börjar vid bryggan och som leder henne i en stor båge fram till starten. Under denna transportsträcka får hon information om hur hon ligger förhållande till spåret och när hon ska börja räta upp kajaken för att hamna rätt i startfållan. Hon får även information om hur långt fram det är till startlinjen och när hon ska stanna, för att invänta startsignalen. Den digitala banan spelades in av Nordic Evolution dagen innan och kan nu användas varje gång man tävlar på 200 meter på samma plats. Vi hoppas att fler ser möjligheten till att komma ut i naturen, vare sig det gäller frisk luft, motion eller tävling!

Maja Reichard, som har en synnedsättning tävlar i kajak genom digital ledsagning. Guide-modulen är monterad framför henne på kajaken.