landmåling med høy presisjon

Med vår digitale guidemodul

Posisjonsmåling i 3 dimensjoner

Høy presisjon

Vår guidemodul måler posisjonen gjennom et digitalt 3-dimensjonalt GPS-basert koordinatsystem som tilbyr en gjennomsnittlig posisjonsnøyaktighet på 10 cm i størstedelen av Sverige. I optimale miljøer kan systemet nå en nøyaktighet på 1 cm.

For konkurranser eller landmålinger

Dette gjør at produktet vårt kan brukes til 3D-måling av løpsbaner og skiløyper ved høyprofilerte sportsbegivenheter. Å måle stigninger i skiløyper og kupert terreng, for posisjonering av objekter og landegrenser, for å verifisere at terrengstandarder oppfylles ved konkurranser osv. Uansett hvor du trenger å måle forskjell i posisjonering eller å plassere noe på et kart med høy nøyaktighet.

High precision land surveying through GPS measurement
En høypresisjon 3-dimensjonal digital bane langs en ski- og løpebane